Er is een Facebookgroep INBURGERAARS 2013-2020 speciaal bedoeld voor de groep partners die buiten het nieuw te vormen Inburgeringsbeleid vallen. Wordt lid en neem interactief deel aan de geplaatste berichten en enquêtes.

Deze website wil de ervaringen van het inburgeren delen.

 • De doelgroep voor deze website is : de groep partners van Nederlanders die bij hun Nederlandse partner in Nederland komen wonen.
 • Deze partners zijn geen statushouders en willen in Nederland gaan samenwonen als paar of om het gezin te herenigen.
 • Dit is zo langzamerhand een vergeten groep die andere en meer rechten heeft, maar als een statushouder tijdens de inburgering wordt behandeld.

De andere groep migranten die een inburgeringsplicht hebben zijn

 • de asielzoekers, die na een asielprocedure als statushouders worden aangemerkt.
  • Dit is de groep waar landelijk helaas vrijwel alle aandacht naar uit gaat
  • Deze groep krijgt alleen aandacht op deze website indien er overeenkomsten, vergelijkingen of referenties zijn.

Het blijkt dat in de praktijk door zowel het IND, het DUO en de Opleidingsinstituten beide type migranten gemakshalve bij elkaar gevoegd worden qua opleiding, verplichtingen, eisen en behandeling.
Hierdoor ontstaat rechtsongelijkheid, irritatie bij de partners, onnodige kosten, etc.


Partner - of huwelijks - immigrant

Wat wordt hiermee bedoeld ?

 • Dit type immigrant is de partner van een Nederlandse inwoner die uit het buitenland komt.
 • Voor het buitenland wordt onderscheid gemaakt in Europa en buiten Europa plus uitzonderingen.
 • Komt je partner uit de Europese Unie dan is het vrij eenvoudig je partner in Nederland te krijgen.
  • De eisen zijn vrijwel nihil.
 • Komt je partner buiten de Europese Unie vandaan dan is het niet eenvoudig om je partner in Nederland te krijgen.
  • De eisen zijn tijdrovend, vaak onhaalbaar en kostbaar.

Rechtsongelijkheid

Er is veel rechtsongelijkheid t.o.v. een statushouder en een immigrant van een partner.
Om maar enkele te noemen.

 • Immigranten van partners worden behandeld als statushouder en tegelijkertijd wordt erkend door de overheid en de opleidingsinstituten dat dit niet zo is.
 • Waarom krijgt een immigrant die onderhouden wordt door een Nederlandse partner verplichtingen die Europese migranten niet krijgen ?
 • Waarom krijgt een immigrant die onderhouden wordt door een Nederlandse partner die geen verplichting heeft om te werken, wel de verplichting om de ONA cursus te doen ?

Inburgering in Andere Landen