Het verschil in kosten tussen een Buitenlandse Partner (gezinsmigrant) een EU-burger (Burger van de Unie) en een vluchteling (na akkoord asielprocedure : Statushouder).
Uitzonderingen in type immigrant zijn niet opgenomen in dit schema (b.v. Kennismigrant)