Is  het inburgeringsrecht of inburgeringsplicht ?

Men spreekt over inburgeringsplicht voor de buitenlandse partner, maar is dat wel correct ?

Men spreekt over plichten, maar hoe zit dat met de rechten ?

Lees hieronder dat er geen sprake kan zijn van een inburgeringsplicht voor de buitenlandse partner die door een Nederlandse inwoner naar Nederland wordt gehaald.

 • De buitenlandse partner die naar Nederland mag komen, krijgt een inreisvisum, het MVV, na het behalen van een toelatingsexamen op A1-niveau Nederlands.
 • Dit visum is slechts bedoeld om een verblijfsvergunning te krijgen als men zich eenmaal heeft ingeschreven bij een gemeente in Nederland.
 • De Nederlandse partner staat financiëel en sociaal garant voor de buitenlandse partner.
 • Na aanvraag bij de IND wordt de verblijfsvergunning verkregen.
 • Met de verblijfsvergunning kan bij de gemeente de partner ingeschreven (BRP) worden.
 • Vantevoren kan zelfs al het huwelijk geregistreerd worden bij de gemeente, maar dat kan ook bij de inschrijving.
  • Er moet met een bezoek aan de vreemdelingenpolitie bewezen worden dat je inderdaad gehuwd bent.
 • Door de inschrijving in het BRP
  • is er recht op bijstand indien de situatie dit noodzakelijk maakt, i.c. overlijden, scheiden, werkloosheid,
  • krijgt de partner een Burger Service Nummer (BSN) en wordt belastingplichtig en krijgt recht op een maandelijkse teruggave van de voorheffing,
  • begint de AOW – opbouw,
  • kan een ziektekostenverzekering worden afgesloten,
   • inschrijving bij een huisarts, tandarts en ziekenhuis is dan mogelijk geworden,
  • kan een bankrekening worden geopend, hetzij op eigen naam, hetzij een gezamenlijke rekening,
  • kan een begrafenisverzekering en geldverzekering afgesloten worden.
  • De achternaam van de echtgenoot kan worden aangenomen en als correspondentienaam worden gebruikt.
 • de werkverplichting is er niet, maar men mag wel werken of vrijwilligerswerk doen.
 • de partner kan met de verblijfsvergunning binnen het Schengen gebied vrij reizen.
 • de partner kan met de verblijfsvergunning binnen het Schengen gebied zich vestigen zonder inburgeringsplicht.

Deuren gaan open voor de buitenlandse partner en men krijgt meteen rechten.

Dit in tegenstelling tot een vluchteling, die een asielzoekersprocedure moet doorlopen om aangemerkt te mogen worden als statushouder.  Deze rechten gelden ook niet voor de partner en gezinsleden van vluchtelingen met een asielvergunning.

Maar wat gebeurt er ?

Deze buitenlandse partner wordt ingedeeld bij de statushouders en krijgt de zelfde inburgeringsplicht opgelegd.

Dit is discriminerend, onrechtvaardig en onlogisch aangezien de status van de Nederlander de genoemde rechten overdraagt aan zijn/haar buitenlandse partner.

Deze ongelijkheid kost de Nederlander die zijn partner hier naar toe haalt onnodig veel geld, nog los van het inburgeringscircuit wat minstens 4000 euro, maar eerder het dubbele kost en zelf betaald moet worden.

Het komt zeer respectloos over. Zelfs de leeftijd wordt niet gerespecteerd.


Teruglezende kan ieder weldenkend mens concluderen dat er geen sprake kan zijn van een inburgeringsplicht, omdat aan de buitenlandse partner al wettelijk inburgeringsrechten zijn gegeven.


Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.