Bij DUO zijn de cijfers bekend over de voortgang van de inburgering.

  • Er wordt in het overzicht gesproken over gezinsmigrant.
  • In principe wordt hiermee de partner en gezinsleden van de statushouders bedoeld.
  • Nu wordt duidelijk aangegeven wie als gezinsmigrant wordt aangemerkt.

Gezinsmigranten zijn personen die getrouwd zijn of gaan trouwen met een Nederlander. Zij hebben via de Wet inburgering buitenland in hun land van herkomst al een beetje Nederlands geleerd voordat ze naar ons land komen. In Nederland leren ze tijdens de inburgering de taal nog beter.


Het complete overzicht staat hieronder. Status : wordt elke 3 maanden geactualiseerd.

Bron : https://duo.nl/zakelijk/inburgeren/cijfers-over-inburgeren/cijfers-inburgeren.jsp